Trädbeskärning i direkt ogästvänligt väder

Tanken när dagen planerades var förstås att det skulle vara soligt och några plusgrader. Men när den 20 februari kom och det var dags att hålla trädbeskärningskurs vid Sivs träd i centrala Askeröd snöade det emedan en kall sydostvind svepte in över byn. Det hindrade emellertid inte ett gäng entusiaster från att samlas och lyssna till Louise Lundbergs kunskap och råd. Stegar svingades upp och ner. Grenar sågades av och skott klipptes ner. När deltagarna stelfrusna tvingades ge sig hem hade man visserligen inte hunnit klart med den beskärning man hade hoppats, men man hade betydligt mer kunnande om trädbeskärning än förut.

Förhoppningsvis blir trädbeskärning ett återkommande inslag i byn framöver, då kanske även på olika platser och på olika delar av året för att se hur man beskär olika sorters träd.

//Jonas

Årsmöte för Askerödsbygdens Byförening

Askeröds Byförenings årsmöte gick av stapeln den kyliga februarikvällen märkt den 18:e. Ett gäng var de styrelseledamöter och medlemmar som tagit sig till byns loft för att delta vid tillfället. Och vem kan klandra dem; tårtor var ju inköpta till kaffet.

 

Ordförande Malin Barnekow tog till orda och visade med sedvanlig elegans att hon är en rutinerad styrelsemänniska. Punkter avhandlades snabbt och enkelt medan sekreterare Linda Håkansson skrev febrilt. Bland de mer viktiga besluten och diskussionerna återfanns följande:

 

  • Gabrielle Hallberg valdes in som suppleant i styrelsen på ett år (välkommen!). I övrigt fortsätter styrelsen som består av Malin Barnekow, Linda Håkansson, Jonas Wilson, Peter Nässler, Ingela Envall, Siv Andersson, Robert Snygg och Niklas Hellberg (suppleant).
  • Förslag till förändrade stadgar diskuterades och godkändes av sittande möte. Dock krävs godkännande även i kommande möte/årsmöte för att de ska kunna träda i kraft.
  • Önskemål finns om att bli mer direkta i kommunikationen från Byföreningens sida. Den lista med mailadresser som togs fram av Omställning Askeröd och som sedan dess används när man som privatperson vill komma i kontakt med andra togs som exempel på ett bra sätt att kommunicera.
  • Det sjunkande medlemsantalet diskuterades. 2015 var medlemsantalet nere på 22 hushåll. Förhoppningsvis kan trenden vändas och såväl styrelse som medlemmar på mötet kommer fundera på saker som kan göras för att få upp intresset för föreningen.

 

Efter årsmötet, när tårtorna nära på ätits upp och en och annan umgicks med tanken att gå hem för en smula nattesömn, höll styrelsen även ett konstituerande möte. Där överlämnades ordförandeskapet för föreningen från Malin Barnekow till Jonas Wilson. De eminenta Linda Håkansson (sekreterare) och Ingela Envall (kassör) fortsätter på sina poster.

// Jonas