Nu har vi god insyn till Stationsparken

Ni som under sommaren passerat genom Askeröds by kanske har lagt märke till att bokhäcken som omgärdar Stationsparken har fått ett nytt utseende. Som ni kan se på bilderna så har den klippts ner en del, gjorts smalare och även fått en del urklippningar i form av halvcirklar som placerats in mellan träden. Anledningen till att detta gjorts är att det både under förra årets visionsdag om Stationsparken och under vårens byvandring mer representanter från Hörby kommun framkommit önskemål om att få mer insyn in i parken. Genom häckens nya utseende blir det nu möjligt att se när det pågår aktiviteter i parken och det gör det också enklare att förstå att det är en park för allmänheten. Dessutom har klippningen gjort att trafiksituationen blivit säkrare eftersom sikten vid kurvorna i anslutning till Stationsparken inte längre är skymd.

 

Som så ofta när bra saker sker i bygden så är det enskilda personer som stått för ideellt arbete och berömvärda insatser. I detta fall är det Sigurd Nilsson som både skött kontakterna med Hörby kommun om att få tillstånd att klippa häcken och genomfört själva arbetet. Vid genomförandet fick han även god hjälp av sina grannar, allra främst Gunnar Olsson som tillsammans med Sigurd utförde ett omfattande arbete på bara några dagar samt familjen Snygg som idogt forslade häckresterna till den egna komposten. Sigurd har vid kontakterna också fått Hörby kommun att utlova att nya rosor av sorten Chinatown (som också var den sort som ursprungligen fanns på platsen) ska planteras vid busskuren i anslutning till parken.

 

Från byföreningens sida ser vi förstås väldigt positivt på initiativ såsom det Sigurd nu tagit och vi vill gärna verka för att göra det enkelt för människor i byn att göra en insats för bygden. Nästa steg beträffande Stationsparken blir nu att arbeta vidare med de idéer som finns, bland annat med tydligt skyltning och skärmtak, så att Stationsparken och intillliggande lekplats blir en naturlig plats för gemenskap i byn!

 

På bilderna ser ni hur häcken nu är klippt på ett sätt som gör det enklare för trafikanter att se (uppe till vänster). Det finns nu urklippningar i häcken som gör det möjligt att se in i parken (uppe till höger). Nederst ser vi också en gammal fin bild från 1990 som visar hur platsen såg ut efter att järnvägen försvann.