Skolutredningen klar

I förra veckan presenterades så till slut Hörby kommuns skolutredning. I den har man sett över behovet av skolbyggnader under en period framöver och kommit fram till fyra olika scenarier. I ett av dem finns alla kommunens skolor kvar, men i tre av dem slås skolor samman. Det skulle i så fall innebära att De La Gardie skolan i Västerstad skulle flytta till Östraby.

Kommunen har utlovat att det ska bli god tid för medborgardialog innan beslut fattas. För att förbereda denna dialog har Askerödsbygdens Byförening redan tagit initiativ till att bjuda in övriga byföreningar till möte för att diskutera en gemensam hållning.

Information om skolutredningen finner du här.

Jonas