Är Askeröd värt att synas?

I förra veckan hade vi i byn besök av en journalist från Skånska Dagbladet. Hon hade hört talas om att det händer spännande saker och kom för att göra ett reportage. Ända sedan dess har jag funderat på om journalisten verkligen fick ut något särskilt. Vad har vi att visa upp som hon inte kunde ha hittat i någon annan skånsk by? Varför åkte hon inte bara till Röstånga, Södra Rörum eller Sösdala där bylivet sprudlar av intressanta initiativ?

Medan jag funderade på dessa frågor kom jag att tänka på Mandelmanns trädgårdar, den så härliga gård som har byggts upp av Gustaf och Marie Mandelmann i Rörum på Österlen. När jag var där första gången, året var 2014, hänfördes jag av dess skönhet och upptäckte att alla andra besökare upplevde detsamma. Mitt ibland bökande grisar, värpande höns, växthus, vattendrag och färgsprakande planteringar fick vi uppleva det hållbara i praktiken. Vi kunde känna dess dofter, känna och se det. Det var en av de mest inspirerande stunderna i mitt liv.dsc03264

Bilden: Jag och den inte riktigt ett år gamla Oliver njuter på Mandelmanns trädgårdar.

Sedan dess har Mandelmanns trädgårdar blivit ännu mer kända än de var då. Deras trädgård har varit ämne för trädgårdsprogram på SVT och besökare fortsätter att fylla deras trädgård varje säsong. Men det som är spännande är ju att resan fram till idag har pågått länge för makarna Mandelmann. När de flyttade dit i slutet av 90-talet var varken jag eller någon annan på besök. Och inget reportageteam från SVT heller. Men det fanns en potential på gården som de hade köpt. Det fanns människor beredda att arbeta för att förverkliga den potentialen. Och nu i efterhand är vi nog många som hade velat resa bakåt i tiden för att kunna följa Mandelmanns resa från början.

Kanske är det just i ett inledningsskede som vår by Askeröd befinner sig just nu. En sällsynt vacker och välbevarad by där människor under många år upprätthållit välfungerande föreningar och gemenskaper där det nu finns flera som vill utveckla byn ytterligare med utgångspunkt i allt ifrån miljötänkande till gemenskap och hälsa. Vi har ett nystartat omställningsinitiativ där invånare försöker forma projekt för att förbereda bygden för en framtid med mindre tillgång till fossila bränslen. Vi har en byförening som bygger vidare på lång tradition gemenskapsbygge i byn. Vi har en idrottförening som erbjuder unga möjlighet till fotbollsspel och umgänge och där man också försöker få till en konstgräsplan för att kunna ha verksamhet året runt. Och, inte minst, har vi enskilda invånare som ställer upp i allt ifrån brandkår till att genomföra enskilda insatser till gagn för alla.

Tillsammans kan vi göra byn till ett föredöme både när det gäller hållbarhet och när det gäller en meningsfull social vardag. Och om 20 år kanske det kommer besökare hit som önskar att de var här just nu, så att de hade kunnat följa vår resa från början.

 

 

Kommunen på besök

Kvällen den 26 maj kom tjänstemän och politiker från Hörby kommun till Askeröd där man, förutom att njuta av en vandring genom den vackra bykärnan under klarblå himmel, fick träffa många av byns invånare och lyssna till deras tankar och önskemål.

 

 

De frågor som främst togs upp kan delas upp i ett par områden. Det första handlade om trafiken och vägarna. Om vi börjar med Askeröd så upplever många invånare att bilister ofta kör för fort, något som förstås är beklagligt på en smal bygata där det är dålig sikt på flera platser. Några föräldrar vågar därför inte släppa iväg sina barn till lekplatsen eller fotbollsplanen själva. Eventuella åtgärder diskuterades, exempelvis farthinder eller skyltar som talar om för bilisten att den kör för fort.

 

Snäppet värre än Askeröd verkar dock trafiksituationen vara på vägen som går genom Dala. Där är det som bekant inte 40 km/h som gäller utan 70 km/h, men många bilister kör betydligt fortare än så. Invånare i Dala berättade om att man inte vågar gå eller cykla på vägen och att vägen blir som en barriär om man skulle ge sig på ett försök att träffa grannar. Förr i tiden var hastighetsbegränsningen lägre och invånarna efterlyser det igen. I samband med detta lyftes också att skötseln av vägen kan förbättras samt att man bör kämpa för att bevara den allé som finns mellan väg 13 och Västerstad.

 

Ett annat område som togs upp handlade om Askeröds platser för gemenskap. Askeröds IF:s Börje Thuresson fanns på plats för att informera om den planerade konstgräsplanen, men hann inte komma till tals innan han var tvungen att åka. Dock hann han med att berätta om det för berörda tjänstemän och alla närvarande på byvandringen fick också höra kort om planerna. En hel del tid ägnades också åt Stationsparken och den där intill liggande lekplatsen. Byföreningen berättade om den visionsdag man hade förra året där man bland annat kom fram till att parken skulle förbättras om det blev tydligare skyltning och entré och om det tillkom ett tak där man kan ta skydd vid dålig väderlek. Lekplatsen skulle i sin tur bli bättre av att tillägnas en barngunga och rent allmänt av att den gjordes mer spännande och barnvänlig. Förslag framkom även om att man kan föra upp ett par styrketräningsmaskiner för byns äldre som därmed kan få möjlighet att motionera.

 

DSCN6821a Byvandring i Askeröd,stationsparken

 

Ytterligare ett område handlade om samarbete. Detta var något som byföreningen särskilt efterlyste efter som man upplever att det finns både kompetens och engagemang i byn men att dessa saker skulle kunna träda fram ännu mer genom kontinuerlig dialog med kommunen och genom att stärka medborgarinflytandet. Förhoppningsvis kan en sådan dialog leda till en win-win situation där kommunen på olika sätt kan ge incitament till bygdens invånare att bidra till lokalsamhället samtidigt som invånarna genom sitt ökade engagemang bidrar till att skapa en inkluderande och attraktiv bygd att bo i.

 

Frågor togs också upp om Räddningstjänsten där viss oro bland bygdens invånare finns för dess framtid. Att bygdens rökdykare inte har erbjudits utbildning trots att utbildning har getts till brandmän i Hörby sågs som ett tecken att Askeröds räddningstjänst kanske är i fara. Räddningsledaren på kommunen tillbakavisade dock detta och menade tvärtom att man ser Askeröds räddningstjänst som viktig och att det inte finns hot mot dess framtid.

 

Ytterligare ämnen handlade om kommunikationer där många invånare efterlyste att bussen mellan Östraby och Löberöd ska komma igång igen. Denna buss är många gånger helt avgörande för om våra ungdomar som reser till skolor i Eslöv och Lund ska få en ok tillvaro eller om de ska behöva åka en lång och tidskrävande omväg via Hörby tätort. Även cykelvägar betonades som betydelsefulla, både till Västerstad där skolan för de minsta finns och till Löberöd där det finns en del samhällsservice och där man kan ta en buss mot Eslöv och Lund.

 

Precis som man kanske kan vänta sig så fick inte många av dessa frågor och önskemål svar direkt. De löften som gavs från kommunens representanter var att man tar med sig invånarnas åsikter och att man kommer undersöka om det finns insatser som är lämpliga och möjliga. Låt oss hoppas att dialogen fortsätter och att vi tillsammans – både invånare i Askerödsbygden och politiker och tjänstemän i Hörby kommun – kan finna vägar att arbeta för en trivsam och bra fungerande bygd.

 

Stort tack till alla som närvarade och som gjorde dagen möjlig. Tack också till Lotta Berséus och Sigurd Nilsson som bidragit med bilder.

 

Jonas

 

Ps. Mellan varven var jag lite upptagen först med att fixa fika och sedan att äta den så jag kan ha missat en del som togs upp. Om något viktigt saknas så lägg gärna till det i kommentarsfältet!

 

Kvällspromenad på Brorstorps Fälad

Tack vare ett trevligt initiativ av Alve Andersson hade vi i bygden möjlighet att få en guidad promenad över Brorstorps fälad på kvällen den 24 maj. Jag hade själv inte möjlighet att delta (min två och ett halvt-åriga son skrattade oförstående åt mig när jag föreslog en promenad istället för att ta på pyjamasen) men efteråt berättade Alve att det blev tio stycken som deltog och att åldern på de närvarande gick från 2 år till en bit över 80. Alve hälsar att han hoppas det blir starten på en tradition.

Medverkade på promenaden gjorde Sigurd och Gun Nilsson som frikostigt delar med sig av foton från promenaden:

 

Tack Alve för initiativet och Sigurd för fotona!

/ Jonas

Konstgräsplan i Askeröd?

För ett par dagar sedan fick många i Askerödstrakten ett utskick från Askeröds IF. I utskicket informerade klubben att man har för avsikt att anlägga en konstgräsplan i anslutning till de befintliga planerna. Man berättade då också att Askerödsbygdens byförening informerats och att vi är positiva till projektet.

 

Eftersom AIF nu gått ut med information till byns invånare vill vi i byföreningens styrelse också utveckla vår syn på det planerade projektet. Precis som klubben själv framhåller skulle en konstgräsplan ge klart förbättrade förutsättningar för alla som spelar fotboll i Askeröd, inte minst ungdomarna. Istället för att behöva åka till Hörbys konstgräsplan för att träna, ofta på sena kvällstider, skulle barn och unga kunna ägna sig åt sin fotboll nära hemmet även under vinter och vår. Kanske gör tillgängligheten också att fler unga väljer att börja spela fotboll, något vi ser som mycket positivt. Att skapa platser där gemenskap uppstår naturligt och där man samtidigt främjar hälsa är inte lätt – men fotbollsföreningar såsom Askeröds IF och många andra i vårt land lyckas väl med just det. Vi i byföreningens styrelse hoppas och tror därför att en konstgräsplan under lång tid framöver kan bidra till en meningsfull och hälsosam tillvaro för bygdens unga.

 

Men förutom att vi i grunden är positiva till projektet ser vi i byföreningen också potential att göra lite mer av det. Det beror på vår upplevelse att många i byn är intresserade av att kunna motionera och leva hälsosamt nära hemmet, men att man inte kan få utlopp för det om man inte spelar fotboll. Efter ett internt styrelsemöte har vi därför bett om att få inleda en dialog med AIF om huruvida det finns möjlighet att i samband med bygget av konstgräsplanen kunna förbereda också för annan typ av idrottsutövande. Det skulle i så fall t ex kunna handla om saker som en kortare motionsslinga som sträcker sig omkring idrottsplatsen och byn eller gemensamma redskap för styrketräning. Även andra förslag skulle förstås kunna bli aktuella utefter vad byns invånare är intresserade av. Ännu vet vi inte om något av detta är möjligt i samband med detta projekt, det får dialogen utvisa. Vi vill poängtera att vår avsikt inte alls är att bromsa upp eller omforma fotbollsklubbens ambitioner utan snarare att tillföra mervärde till det redan planerade projektet.

 

Givetvis är vi medvetna om att flera i byn, särskilt de som bor närmast idrottsplatsen, kan ha många frågor och åsikter kring det planerade projektet. Ni som har frågor och åsikter som rör information om konstgräsplanen och fotbollsklubbens verksamhet kan med fördel vända er till AIF och Börje Thuresson som har telefonnummer 0760270340. Om ni vill vända er till oss i byföreningen kan ni göra det antingen på mail jonas.wilson(at)live.se eller till Jonas telefon på 0709305929.

 

Passande nog kan ni också, eftersom det här är en blogg, skriva kommentarer om ni vill säga något som ska nå även andra läsare. Välkomna med er åsikt!

 

/Jonas

Växtauktion i sommarvärme

Vissa saker ser man fram emot mer än andra. För mig är varje tillfälle då jag får chans att lyssna till Louise Lundbergs informativa utläggningar om växter och skötselråd utmärkta exempel. Trots att jag gått i skola och universitet under mängder av år är det ju inte så att jag träffat en uppsjö av pedagoger som får allt att låta självklart och enkelt. Det vanligaste har snarare varit att det låter invecklat och svårt. Men just Louise har de gånger jag lyssnat till henne gjort klarhet till sitt signum och profilerat sig som en av Askerödsbygdens största resurser när det gäller kunskaper om växter, självhushållning och hållbarhet.

Då förstår ni såklart min besvikelse när det stod klart att jag skulle missa vårens växtauktion. Förklaringen ligger i det andra barn som väntar att få åka till BB för att bringa tillökning och stor glädje i min familj. I takt med att veckorna flugit fram har faderskänslorna vuxit sig starka varpå jag alltmer styrts av instinkten att ställa saker färdigt till den lille. Detta innebär bland annat att jag givit mig i kast med byggnadsprojekt som ska bli färdigt illa kvickt och som ska utmynna i nya rum till barnen såväl som för eventuella gäster. Så när min kära fästmö med den runda magen skulle bege sig till växtauktionen och Louises härliga utläggningar så fick jag snällt stanna hemma och bygga. Man får ta varje minut som står till buds.

DSC06639

(En blivande tvåbarnsfar med såg och brädor).

Nå, nog om mig. Enligt fästmön min var växtauktionen just så trevlig och informativ som man hade kunnat hoppas, dock med färre deltagare än det var under förra året. Omkring tio personer deltog. En skillnad från tidigare år var att man tillsammans före auktionen kom överens om vad pengarna från försäljningen ska gå till. Beslutet blev att i mars nästa år anordna en korgflätningskurs som ska erbjudas de som närvarade på auktionen och andra i mån av plats. Första kursen är utegrejor som levande pilestaket, kompostbehållare och bönstöd. Om det finns möjlighet kan det även bli fortsättning där det kan handla om korgar också, mycket beroende på om det kommer finnas tillräckligt med material.

För en som inte kom på auktionen är det bara att lyfta på hatten – ett mycket trevligt sätt att förvalta pengarna på! Dessutom väldigt intressant på så sätt att pengarna som spenderades lokalt, i bygden, under auktionen också stannar i bygden och gör nytta igen i form av en kurs. Det får mig att tänka på vad ekonomer brukar kalla för LM3 (Local multiplier 3) och som handlar om hur mycket mer värde man får ut av en viss summa pengar lokalt om man så långt som möjligt lyckas återanvända den lokalt. Men en längre diskussion om det får komma i ett senare inlägg…

 

Trädbeskärning i direkt ogästvänligt väder

Tanken när dagen planerades var förstås att det skulle vara soligt och några plusgrader. Men när den 20 februari kom och det var dags att hålla trädbeskärningskurs vid Sivs träd i centrala Askeröd snöade det emedan en kall sydostvind svepte in över byn. Det hindrade emellertid inte ett gäng entusiaster från att samlas och lyssna till Louise Lundbergs kunskap och råd. Stegar svingades upp och ner. Grenar sågades av och skott klipptes ner. När deltagarna stelfrusna tvingades ge sig hem hade man visserligen inte hunnit klart med den beskärning man hade hoppats, men man hade betydligt mer kunnande om trädbeskärning än förut.

Förhoppningsvis blir trädbeskärning ett återkommande inslag i byn framöver, då kanske även på olika platser och på olika delar av året för att se hur man beskär olika sorters träd.

//Jonas

Årsmöte för Askerödsbygdens Byförening

Askeröds Byförenings årsmöte gick av stapeln den kyliga februarikvällen märkt den 18:e. Ett gäng var de styrelseledamöter och medlemmar som tagit sig till byns loft för att delta vid tillfället. Och vem kan klandra dem; tårtor var ju inköpta till kaffet.

 

Ordförande Malin Barnekow tog till orda och visade med sedvanlig elegans att hon är en rutinerad styrelsemänniska. Punkter avhandlades snabbt och enkelt medan sekreterare Linda Håkansson skrev febrilt. Bland de mer viktiga besluten och diskussionerna återfanns följande:

 

  • Gabrielle Hallberg valdes in som suppleant i styrelsen på ett år (välkommen!). I övrigt fortsätter styrelsen som består av Malin Barnekow, Linda Håkansson, Jonas Wilson, Peter Nässler, Ingela Envall, Siv Andersson, Robert Snygg och Niklas Hellberg (suppleant).
  • Förslag till förändrade stadgar diskuterades och godkändes av sittande möte. Dock krävs godkännande även i kommande möte/årsmöte för att de ska kunna träda i kraft.
  • Önskemål finns om att bli mer direkta i kommunikationen från Byföreningens sida. Den lista med mailadresser som togs fram av Omställning Askeröd och som sedan dess används när man som privatperson vill komma i kontakt med andra togs som exempel på ett bra sätt att kommunicera.
  • Det sjunkande medlemsantalet diskuterades. 2015 var medlemsantalet nere på 22 hushåll. Förhoppningsvis kan trenden vändas och såväl styrelse som medlemmar på mötet kommer fundera på saker som kan göras för att få upp intresset för föreningen.

 

Efter årsmötet, när tårtorna nära på ätits upp och en och annan umgicks med tanken att gå hem för en smula nattesömn, höll styrelsen även ett konstituerande möte. Där överlämnades ordförandeskapet för föreningen från Malin Barnekow till Jonas Wilson. De eminenta Linda Håkansson (sekreterare) och Ingela Envall (kassör) fortsätter på sina poster.

// Jonas

Pepparkakstävling på Byaloftet

Första advent firades in med en pepparkaksbyggartävling på Byaloftet. Fyra lag deltog med liv och lusta, alla med sin unika syn på pepparkaksbyggarkonsten. Tidigt på plats var Byaföreningens ordförande Malin Barnekow som tillsammans med sina barn ivrigt påbörjade ett bygge av en häst med vagn. På frågan varför valet just föll på häst med vagn lät Malin förklara att pepparkakshus kräver mer förberedelser och möda än vad som överhuvudtaget är möjligt en eftermiddag på Byaloftet.

 

Bredvid Barnekows tävlade familjen Michold från Sundsvall som var på plats eftersom ena dottern, Klara, under ett par månader bor i Askeröd och dessutom stod för stor del av arrangemanget kring pepparkaksbyggartävlingen. Vad Micholds skulle tillverka av sin pepparkaksdeg var länge oklart; hemlighetsfullt stod de böjda över vad som såg ut att vara ett par hundra små, små pepparkakor. När te erbjöds kunde man återigen skönja allvaret som Micholds tog tävlingen med; Klara förklarade vänligt men bestämt att varken hon eller hennes lagkamrater hade tid för annat än att bygga. I takt med att bygget fortskred visade det sig att man byggde en snigel.

 

Mitt emot Micholds återfanns klanen Snygg som deltog med sex barn och två morföräldrar. Att vara så många hade vissa fördelar i att en del av barnen periodvis kunde tillåtas vara okoncentrerade utan att bygget stannade av. Risken att där skulle vara för många kockar vid pepparkakan minimerades dessutom av mormor Sonias tydliga ledning. Medan laget tillverkade sin kreation, en kyrka, erbjöd man i sann Karl-Bertil Jonsson-anda även övriga lag möjlighet att smaka nybakta lussebullar.

 

Det fjärde laget var nog det som var minst fokuserat. Paret Wilson-Spencer märkte snart att sonen Oliver var ointresserad av pepparkakor och hellre gav sig på leksakerna i det angränsande mötesrummet. För ovanlighetens skull iklädd förkläde fick därför Jonas uppgiften att skära ut deg och bestämde sig för att göra ett mycket litet hus. Otroligt nog skulle det visa sig att huset senare under kvällen blev färdigt. Mindre förvånande var att det även blev uppätet.

 

Efter ett par timmars byggande kom resultaten att se ut såhär:

IMG_4860

Barnekows ”Häst med vagn” var resultatet av effektivitet och rutinerade pepparkaksbyggare.

 

IMG_4874

Micholds ”Julsnigel” blev verkligt fin och bar dessutom på ett viktigt budskap: Stressa inte i helgerna!

 

IMG_4865

Snyggs ”Kyrkan”, med imponerande storlek och fina fönsterdetaljer, föll dessvärre ihop minuter efter detta foto togs. Inte desto mindre en mycket fin kreation!

 

 

IMG_4869

Wilson-Spencers bidrag ”1218” blev kvällens skamfläck. Ändå var lagets medlemmar nöjda att överhuvudtaget få ihop något som lite grann liknar deras egna hem. Delar av taket saknas och storleken gränsar till obetydlighet. ”Så små pepparkakshus befattar jag mig inte med” hälsade Malin Barnekow.

 

Så avslutades årets aktiviteter med Byaföreningen. Nästa tillfälle att ses blir på Årsmötet. Kallelse kommer i början av nästa år.

 

God Jul!

 

Ps. Under kvällen arrangerades även en tipspromenad. Här är de rätta svaren:

1 Vilken gran är ej silvergran? Rödgran

2Vem har skrivit ”A Christmas Carol”? Charles Dickens

3 När ställer tyska barn fram skorna till St Nicolaus? Kvällen innnan 6 december

4 Vilken färg har prästens stola och mässhake 1 advent? Vit

5 Vem har namnsdag den 25 december? Ingen

6 Brann halmbocken i Gävle 2014? Icke

7 Vad är det engelska ordet för sterain? Stearic

8 Hur många kristna fanns det i världen 2011? 2,18 miljarder

9 Vilka är Lucia skyddshelgon för? De synskadade

10 Vad firade man på vikingatiden den 21 december? Midvinterblot